Jiříkov
O obci
Povinné informace
e-podatelna
Úřední deska
Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Jiířkov č. 2/2016 o stanovení systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Tisk Email
Čtvrtek, 08 Září 2016 11:12